Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti GLUTENFREEAKS s.r.o., so sídlom Karpatská 355/28 Lozorno 900 55,  IČO: 47 759 542, zapísanej vo verejnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro , vl. č. 98882/B (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

Meno, priezvisko, rok narodenia, pohlavie, telefónne číslo a emailovú adresu, krajinu a mesto bydliska, názov bežeckého klubu je nutné spracovať za účelom registrácie na bežecký pretek. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roka.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti – odkaz tu

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo: