Pretek štartuje

19.5.2024

10:00

Trate

Online prihlasovanie na pretek je ukončené!

CLZK 26,3 km

Cross Lozorno zapadnutý kút

Obrys trate CLZK

CLS 17,3 km

Cross Lozorno
skala

Obrys trate CLS

CLČD 11 km

Cross Lozorno červený domček

Obrys trate CLCD

CLDD 6,2 km

Cross Lozorno
dračí dub

Obrys trate CLDD

HOBBY 4,8 km

Cross Lozorno
priehrada

CLŠ 3 x 4,8 km

Cross Lozorno
štafeta

PRE DETI

Cross Lozorno
detské behy

DOBROVOĽNÍCTVO
“pomoc iným bez nároku na odmenu”

Odmenou je dobrý pocit, spolupatričnosť, vnútorné uspokojenie, radosť, šťastie. Každý to robí pre niečo iné.

Staň sa aj ty súčasťou preteku Cross Lozorno a pomôž nám s organizáciou, značením trate, občerstvovačkou – podaj pohár vody a zachráň tak život, pri registrácií alebo detských behoch. Máme toho pre teba dosť.

Za pomoc ti dáme štartovné na rok 2025 za 50 % ceny pre teba alebo kamoša/ku, tričko Cross Lozorno, jedlo a pitie počas celého eventu.

Chcem sa stať dobrovoľníkom

Všeobecné informácie

Základné Informácie

Cieľom preteku je zapojiť obyvateľov Lozorna a susediacich dedín do športu v prírode. Priehrada je dominantou obce Lozorno v krásnom prostredí Malých Karpát a preteky sa preto budú konať okolo priehrady v jej priľahlých lesoch so štartom a cieľom v krásnom prostredí Abelandu – gazdovskej dedinky.

Každý z účastníkov dostane po dobehnutí do cieľa pamätnú medailu. Medaily sme navrhovali v súlade s ekológiou a preto sú jedinečné a ručne vyrobené z materiálov, ktoré by inak skončili na skládke.

Jednotlivé preteky budú mať vlastné trofeje a medaily, navrhujeme ich spoločne s chránenou dielňou Dom Svitania v Jakubove. Všetky medaily sú vyrobené z už nepotrebných materiálov, inak by skončili na smetisku.

Trofeje majú pre nás špeciálny význam. Budú charakterizovať jednotlivé preteky: Skala, Červený domček, Priehrada, Zapadnutý kút a Dračí dub. Chceme tak vyzdvihnúť prírodu, v ktorej žijeme. Chránenú dielňu sme zapojili do spolupráce, pretože si myslíme, že peniažky, ktoré za výrobu dostane, sú pre nich inak dôležité a správne použité.

Deti sú pre nás dôležité, okrem jedlej medaily dostanú aj špeciálny balíček a športovú knižku na svoje ďalšie aktivity.

Cieľom preteku nie je len samotný pretek, výkon a súperenie, ale aj strávenie času s najbližšími v prírodnom prostredí. Čas strávený v prírode nám pomáha z duševného a fyzického hľadiska, ale zároveň nás núti zamyslieť sa nad správaním sa k prírode, nášmu okoliu a planéte. Vytvárame bežeckú komunitu priateľov, ktorá má spoločné tréningy a pomáha si pri realizovaní rôznych projektov v oblasti ochrany prírody a pomoci druhým.

Páči sa ti naša myšlienka? Máš dobrý nápad? Chceš nám pomôcť alebo vieš o niekom, kto by chcel?
Daj nám o sebe vedieť – kontaktný formulár

Registrácia

Online prihlasovanie na www.behcrosslozorno.sk Prihlasovanie bude ukončené dňa 17. 5. 2024 o 23:59 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu (300). Ak nebude naplnený účastnícky limit, prihlásiť sa bude dať aj po tomto dátume na mieste v deň pretekov. Po prihlásení a uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného.

Úhrada štartovného

Štartovné sa hradí výhradne platobnou kartou.

Meranie času a výsledky

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.vysledkovyservis.sk.

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné, pričom nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Ak si uložíte batožinu do úschovne, štartové číslo Vám poslúži na príjem a výdaj batožiny.

Značenie Trasy

Všetky trasy sú riadne označené farebnými vlajkami a fáborkami. Fáborky v tvare pások sa nachádzajú na stromoch a vetvách, vlajky sú zapichnuté v zemi a v spadnutých stromoch, žlté šípky ukazujú smer, cesta, po ktorej sa nebeží a pri ktorej by sa mohol bežec pomýliť, je prehradená bielo-červenou páskou. Zákruty sú označene minimálne tromi vlajkami so smerom behu. Na trati sa nachádzajú aj dobrovoľníci, ktorí usmerňujú bežcov pri určení trasy. Väčšina tratí však smeruje po vyznačených turistických značkách.

Kategórie

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

(Čiže ak máte napr. kat. M40, ako popis neuvádzajte iba „muži nad 40 rokov“, ale aj presný rozsah rokov narodenia, lebo ak má niekto napr. 40 rokov v júli a preteky sú v máji, môže si mylne myslieť, že bude zaradený do kat. muži do 40 rokov, čo nie je pravda, pretože platí veta vyššie.)

Účastnícky limit

Je stanovený pre CLZK 26,3 km, CLCD 11 km, CLS 17,7 km a CLS 3×4,8 km, CLP 4,8 km, CLDD 6,2 km, a to spolu 300 účastníkov.

SOS tel. linka

Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati alebo ak by ste potrebovali pomoc, volajte na tel. číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla, alebo +421 905 560 269.

Zadná strana štartového čísla

Na zadnej strane štartového čísla vyplňte svoje zdravotné údaje. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. Doplňte predložené údaje, váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Presun štartového čísla na inú osobu a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia. V prípade zranenia alebo inej udalosti, ktorá by Vám neumožnila štartovať na preteku, kontaktujte organizátora: www.behcrosslozorno.sk/kontakt

Po prevzatí štartového balíka a čísla je presun štartového čísla alebo preteku na iného pretekára alebo iný termín nemožný.

Vyššia moc

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva terorizmu alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, keďže organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom jeho prerušenia/zrušenia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného, poprípade ho presunúť na iný ročník.

Doprava

Doprava na štart k priehrade je možná medzimestskou autobusovou linkou. Výstup na zastávke Lozorno, Karpatská. Do Abelandu je to zo zastávky 2,5 km peši. Autom navigácia cez Google: ABELAND.

Parkovanie

Priestor na parkovanie vozidiel sa nachádza na pravej strane za priehradou na veľkej trávnatej ploche ohradenej plotom. Navigácia cez Google: PARKING

Využite parkovanie na vyhradenej ploche a nechajte si viac času na príchod k prezentácii, od parkoviska je to 1 km.

Batožina

Batožinu si môžete odložiť pri registrácii do úschovne, ktorá bude označená ako “ÚSCHOVŇA”. Batožinu si označte páskami so svojím štartovým číslom. Pásku dostanete v úschovni. Ak si batožinu uložíte do úschovne, štartové číslo Vám poslúži na jej vyzdvihnutie.

Ceny

  • ECO finisher medaila – medaila z použitých alebo vyhodených materiálov, ktoré by skončili na skládke
  • trofeje a vecné ceny od sponzorov